Veřejná zakázka

 
 
1.Veřejná zakázka malého rozsahu:   VZ výzva " VÚ Hostinné - vybavení školní kuchyně-havarijní stav"